Arweinwyr

“Rydw i wrth fy modd â chael gweithio gyda phobl ifainc, ac maen nhw’n elwa cymaint wrth wneud cynllun DofE.” Sue Rose, gwirfoddolwr ar gynllun DofE
Mae Sue yn siarad ar ran pob un o’n gwirfoddolwyr ni. Maen nhw i gyd wrth eu bodd â chael helpu pobl ifainc i gyrraedd y nod a’u gweld nhw’n fodlon eu byd, wedi’u cyffroi ac yn hapus. Os wyt ti wedi ennill DofE, rwyt ti’n gallu uniaethu â’r teimlad yma – y llwyddiannau, y cyffro a’r holl ffrindiau newydd ar hyd y daith. Rhanna dy brofiadau di gyda’r genhedlaeth nesaf, a’u helpu nhw i ennill DofE.
Does dim ots os wyt ti wedi ennill Gwobr yn barod neu beidio. Os hoffet ti rannu dy sgiliau, dy ddiddordebau, neu dy brofiadau di, bydden ni’n falch o gael clywed wrthot ti.

Arweinwyr cynllun DofE, cynorthwywyr gweinyddol, gyrwyr bws – mae amrywiaeth o swyddogaethau a gweithgareddau sy’n gofyn am gymorth ychwanegol. A dweud y gwir, mae llwyth o gyfleoedd i ti gael gwirfoddoli gyda chynllun DofE.

Hoffet ti roi cymorth i elusen sy’n fodlon cynnig help i bobl ifainc yn hytrach na’u beirniadu nhw? Hoffet ti fod yn rhan o garfan sy’n gwneud ei gorau glas i gael pobl ifainc i gyrraedd eu llawn botensial? Dylet ti gysylltu â’r Awdurdod Gweithredu lleol. Mae Elusen DofE yn dibynnu ar bobl hael a dawnus fel ti.

In order to view our website, you need to upgrade your browser. Please consider the following options.


Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer