Cymryd Rhan yn y Cynllun

Croeso i gynllun Gwobr Dug Caeredin! Dyma ddechrau’r daith!

Mae’r tudalennau yma’n rhoi cipolwg ar gynllun DofE, gan gynnwys:

Pam gwneud y cynllun?
Beth yw lefelau’r cynllun?
Beth yw’r cynllun?
Beth yw hyd y cynllun?
Sut galla i gymryd rhan?

… a llawer mwy.

Os hoffet ti gael Rhagor o wybodaeth, mae croeso i ti siarad ag Arweinydd cynllun DofE. Os dwyt ti ddim yn siwr ynglyn â ble rwyt ti’n gallu gwneud cynllun DofE, mae croeso i ti gysylltu â’r Awdurdod Gweithredu lleol a byddan nhw’n fodlon rhoi help i ti!

Wyt ti wedi dewis cymryd rhan yng nghynllun DofE? Mae gwybodaeth ynglyn â dechrau’r cynllun, dewis y gweithgareddau a sut i gwblhau’r cynllun ar gael ar dudalennau ‘Dy Gynllun DofE Di’

In order to view our website, you need to upgrade your browser. Please consider the following options.


Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer