Beth yw hyd y cynllun?

Mae cynllun DofE, lefel Efydd, fel arfer yn cymryd o leiaf 6 mis i’w chwblhau.
Os wyt ti wedi ennill Gwobr Efydd yn barod, bydd y lefel Arian yn cymryd o leiaf 6 mis. Fel arall, bydd hi’n cymryd 12 mis os wyt ti’n mynd yn syth i’r lefel Arian.

Os wyt ti wedi ennill Gwobr Arian yn barod, bydd y lefel Aur yn cymryd o leiaf 12 mis. Fel arall, bydd hi’n cymryd 18 mis os wyt ti’n mynd yn syth i’r lefel Aur – hynny yw, os dwyt ti ddim wedi ennill Gwobr Arian yn gyntaf. Bydd hi’n cymryd 18 mis hyd yn oed os wyt ti wedi ennill Gwobr Efydd yn barod.

Dyna hyd y cynlluniau o ran misoedd, ond mae disgwyl i ti ddangos dy fod di wedi bod yn weithgar yn rheolaidd ac wedi ymroi dy hun yn ystod y misoedd yma – o leiaf awr yr wythnos. Cofiwch, araf deg mae dal iâr – fydd hi ddim yn bosibl i ti ennill Gwobr am wneud un penwythnos o waith yn unig!

Cofia, mae disgwyl i ti gwblhau pob gweithgaredd ar gynllun DofE CYN i ti droi’n 25 mlwydd oed.

Ar ôl i ti gyflawni’r cyfnod byrraf o amser mae rhaid i ti ei dreulio ar dy raglen di gyda ni, rydyn ni’n siwr y byddi di eisiau parhau gyda’r gweithgareddau!

In order to view our website, you need to upgrade your browser. Please consider the following options.


Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer