Sut galla i gymryd rhan?

Rwyt ti eisiau dechrau ar dy raglen dy hun ac ennill DofE felly?Llongyfarchiadau, rwyt ti ar fin dechrau ar antur fythgofiadwy.

Yn gyntaf, dere o hyd i dy ganolfan DofE leol. Mae’n bosibl ei bod hi yn dy ysgol, dy goleg, dy grwp ieuenctid neu dy weithle di. Os dwyt ti ddim yn siwr, clicia ar y ddolen ‘Canolfannau Lleol’ (ar waelod y ddewislen, ar ochr chwith y dudalen yma). Byddi di’n gweld yr hyn sydd ar gael yn dy ardal leol di.

Ar ôl dod o hyd i dy ganolfan leol, bydd disgwyl i ti dalu er mwyn cofrestru ar gynllun DofE (mae’n bosibl bydd costau ychwanegol ar gyfer gwaith gweinyddol a chymorth – y ganolfan DofE sy’n gwneud hyn). Llongyfarchiadau, rwyt ti nawr yn cymryd rhan!

Mae pawb sy’n cymryd rhan yng nghynllun DofE yn derbyn pecyn cofnodi, sy’n cynnwys llwyth o wybodaeth ddefnyddiol. Bydd disgwyl i ti ddefnyddio’r llyfr cofnodi er mwyn cadw cofnod o dy gynnydd di yn ystod y cynllun DofE. Bydd yr arweinydd yn llofnodi’r llyfr cofnodi bob tro rwyt ti’n cwblhau gweithgaredd ym mhob adran – felly paid â’i golli fe!

Nawr, rwyt ti’n barod i ddewis y gweithgareddau – mae croeso i ti ddechrau cynllunio dy raglen di cyn i’r llyfr cofnodi gyrraedd.

Cofia roi gwybod i’r arweinydd am dy gynlluniau di. Bydd yr arweinydd yn gwneud yn siwr dwyt ti ddim yn gwastraffu amser yn gwneud gweithgareddau sydd ddim yn cyfrif, neu weithgareddau sydd ddim yn rhan o’r adran gywir. Unwaith mae popeth yn ei le, byddi di’n barod i ddechrau ar yr antur.

In order to view our website, you need to upgrade your browser. Please consider the following options.


Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer