Back

Cyflwyniadau Gwobr Aur

Byddwch yn derbyn eich Gwobr ym mhresenoldeb EUB Dug Caeredin neu EUB Iarll Wessex. Mae’n ddiwrnod gwych!

Bydd ein ffotograffwyr wrth law i gofnodi’r digwyddiad i chi– ewch i wybod mwy am ein gwasanaeth ffotograffiaeth.

Gallwch ddisgwyl derbyn gwahoddiad i Gyflwyniad Gwobr Aur rhyw 8-12 mis wedi i chi dderbyn ffurflen gan eich Corff Trwyddedig yn hysbysu eich bod wedi derbyn Gwobr Aur gymeradwyol.

 

Ffurflenni Hysbysiad Dyfarniad Aur

Gallwch lawrlwytho'r ffurflenni hysbysu Aur yma:

Teithio i fynychu Cyflwyniad Gwobr Aur? Arbed arian ...

Rydym wedi sefydlu partneriaeth ag SuperBreak, gweithredwr y seibiant byr blaenllaw'r DU, sy'n cynnig bargeinion gwych ar llety gwesty gyda teithio ar y rheilffyrdd dewisol, bwyta ac adloniant.

Gallwch hefyd gael cyfartaledd o 43% ffeiriau trên i ffwrdd gyda Thetrainline.com a chefnogi'r Elusen DofE ar yr un pryd.

 


Cysylltwch â'r Tîm Cyflwyno Gwobr Aur

Gold Award Presentation Team, The Duke of Edinburgh's Award, Gulliver House, Madeira Walk, WINDSOR, Berkshire SL4 1EU

T: 01753 727431
F: 01753 810666
E: [email protected]

Cael gwybod mwy am y Cyflwyniadau Wobr Aur.

In order to view our website, you need to upgrade your browser. Please consider the following options.


Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer