Back

Sut allwch fod o gymorth

Fel yr ydych yn cefnogi ac arwain eich plentyn mewn meysydd eraill yn eu bywydau, byddant yn gwerthfawrogi’r un peth ar gyfer eu DofE. Gall hyn gynnwys eu hannog i ddiweddaru eu e-dudalennau DofE, mynd â nhw i weithgareddau a rhoi cymorth ariannol ar gyfer cit ac offer. Gall rhaglenni DofE fod yn heriol, felly gallwch yn wirioneddol eu cynorthwyo i barhau i fod yn frwdfrydig.

Efallai y byddwch eisiau cymryd rhan eich hun hyd yn oed, drwy wirfoddoli neu godi arian ar gyfer DofE. Efallai y byddech â diddordeb helpu gyda bws mini neu gynorthwyo gyda’r ochr weinyddol? Trefnu i godi arian neu roi hyfforddiant ar gyfer gweithgaredd penodol? Mae rôl i bawb ac, os ydych yn gwirfoddoli, fe sicrhawn y cewch y gwiriadau diogelu cywir. Does dim amheuaeth y gwelwch hi’n hynod o werthfawr cynorthwyo pobl ifainc yn eich maes i gyflawni eu nodau.

Ewch i wybod mwy am wirfoddoli

In order to view our website, you need to upgrade your browser. Please consider the following options.


Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer