Do it 4 Youth!

In the true spirit of The Duke of Edinburgh’s Award, you will be walking what is arguably one of the most scenic coastal walks in Britain along the spectacular Gower coast with a choice of two routes – 22 miles (Rhossili to Mumbles) or 10 miles (Oxwich to Mumbles).

Yng ngwir ysbryd Gwobr Dug Caeredin byddwch yn cerdded ar hyd arfordir bendigedig Penrhyn Gwyr, sy’n cynnwys rhai o olygfeydd mwyaf trawiadol Prydain. Mae yna ddewis o ddwy daith 22 milltir (Rhosili i Mwmbwls) neu 10 milltir (Oxwich i Mwmbwls).

You’ll be supporting one of the world’s most recognised youth charities, The Duke of Edinburgh’s Award, and championing young people to be the best they can be.

Byddwch yn cefnogi un o elusennau ieuenctid mwyaf adnabyddus y byd, Gwobr Dug Caeredin, ac yn cefnogi pobl ifanc i ragori.

The money you raise will enable young people from across Wales to access a life-changing DofE Award and transform their lives by learning new skills and building life-long belief in themselves.

Bydd yr arian y byddwch yn ei gasglu yn helpu pobl ifanc ledled Cymru i gymryd rhan yn rhaglen drawsnewidiol DofE, gan roi’r cyfle iddynt ddatblygu sgiliau newydd ac adeiladau ffydd yn eu hunain fydd yn para am oes.

The minimum age to take part in this event is 13 and under 18s must be accompanied by an adult.

Mae angen bod yn o leiaf 13 oed i gymryd rhan yn y digwyddiad hwn, a rhaid i bawb o dan 18 oed fod yng nghwmni oedolyn.

Registration: £25

Minimum Sponsorship: £100

Cofrestru: £25

Arian nawdd: o leiaf £100

Opportunity Finder

This link opens an external site. All content is not affiliated with DofE. Please click proceed if you understand these risks.