Welsh Expedition Networks

Visiting Wales

If you are planning on visiting Wales to complete your DofE expedition, you might find the information below useful.

New for the 2017 season:

Supervisors and Leaders must submit notifications by email (hard copies no longer accepted) at least four weeks prior to the expedition date to [email protected]

You will also need to send a map of the route, either as a scanned pdf or as an online mapping attachment, we only require route cards for expeditions being assessed by the network.

The Wales Expedition Network now has a direct telephone line: 01874 615383.

* Brecon Beacons Useful Information
* Brecon Beacons Campsite List
* Brecon Beacons National Park – camping on farms
* Mid Wales Useful Information
* Mid Wales Campsite List
* Snowdonia Useful Information
* Snowdonia Campsite List

Current Access Issues:
Brecon Beacons: Can groups not use private land (across Pen Fathor Farm, clearly signposted) to access Ystradfellte Reservoir. Please use the general access routes highlighted on maps.

Ymweld â Chymru
Os ydych yn cynllunio i ymweld â Chymru i gwblhau eich Alldaith Dug Caeredin, efallai bydd y wybodaeth isod yn ddefnyddiol!

Yn newydd ar gyfer Tymor 2017:

Rhaid i Oruchwylwyr ac Arweinwyr gyflwyno hysbysiadau drwy e-bost (ni dderbynnir copïau papur) o leiaf bedair wythnos cyn dyddiad yr alldaith at [email protected].

Bydd angen i chi hefyd yrru map o’r llwybr, un ai fel PDF wed’i sganio neu fel atodiad mapio ar-lein. Rydym ond angen cardiau llwybr ar gyfer alldeithiau a asesir gan y rhwydwaith.

Mae gan Rwydwaith Alldeithiau Cymru linell ffôn uniongyrchol: 01874 615383.

* Gwybodaeth Ddefnyddiol Bannau Brycheiniog
* Rhestr o Safleoedd Gwersylla Bannau Brycheiniog 2016
* Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog – gwersylla ar ffermydd
* Gwybodaeth Ddefnyddiol Canolbarth Cymru
* Rhestr o Safleoedd Gwersylla Canolbarth Cymru 2016
* Gwybodaeth Ddefnyddiol Eryri
* Rhestr o Safleoedd Gwersylla Eryri 2016

In order to view our website, you need to upgrade your browser. Please consider the following options.


Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer