Welsh Expedition Networks

Visiting Wales

If you are planning on visiting Wales to complete your DofE expedition, you might find the information below useful.

New for the 2018 season:

Supervisors and Leaders must submit notifications by email (hard copies no longer accepted) at least four weeks prior to the expedition date to [email protected]

You will also need to send a map of the route, either as a scanned pdf or as an online mapping attachment, we only require route cards for expeditions being assessed by the network.

The Wales Expedition Network now has a direct telephone line: 01874 615383.

 

Ymweld â Chymru
Os ydych yn cynllunio i ymweld â Chymru i gwblhau eich Alldaith Dug Caeredin, efallai bydd y wybodaeth isod yn ddefnyddiol!

Yn newydd ar gyfer Tymor 2018:

Rhaid i Oruchwylwyr ac Arweinwyr gyflwyno hysbysiadau drwy e-bost (ni dderbynnir copïau papur) o leiaf bedair wythnos cyn dyddiad yr alldaith at [email protected]

Bydd angen i chi hefyd yrru map o’r llwybr, un ai fel PDF wed’i sganio neu fel atodiad mapio ar-lein. Rydym ond angen cardiau llwybr ar gyfer alldeithiau a asesir gan y rhwydwaith.

Mae gan Rwydwaith Alldeithiau Cymru linell ffôn uniongyrchol: 01874 615383.

Dyma fap o’r Ardaloedd Gwlad Wyllt ledled Cymru.

In order to view our website, you need to upgrade your browser. Please consider the following options.


Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer