Opportunity Finder

Urdd Gobaith Cymru

URDD GOBAITH CYMRU: ALLDEITHIAU AGORED ARIAN 2016

Rydym yn cynnig nifer o gyfleoedd i chi gwblhau alldeithiau Y Wobr eleni.
 
Alldeithiau Cerdded Arian
Bydd yr alldeithiau cerdded Arian yn cael eu rhedeg o unai ein Canolfan Awyr Agored yn Eryri i alldeithiau yng Ngogledd Cymru, ein Canolfan breswyl yng Nghaerdydd ar gyfer alldeithiau yn Ne Cymru, neu ein Canolfan Weithgareddau yng Ngheredigion ar gyfer alldeithiau yng Ngorllewin Cymru.
 
Dyddiadau Alldeithiau Ymarfer
29 Mawrth – 1 Ebrill, 4 – 7 Ebrill, 30 Mai – 2 Mehefin, 25 – 28 Gorffennaf, 1 – 4 Awst, 8 – 11 Awst, 15 – 18 Awst,
 
Dyddiadau Alldeithiau Terfynol
4 – 7 Ebrill, 30 Mai – 2 Mehefin, 25 – 28 Gorffennaf, 8 – 11 Awst, 15 – 18 Awst, 22 – 25 Awst, 29 Awst – 1 Medi
 
Cost
£200 y pen am bob alldaith (gostyngiad 20% am archebu dwy alldaith erbyn 31 Mai 2016)
Mae’r gost yn cynnwys ffioedd gwersylla, a benthyg offer personol a gr?p os oes angen. Tydi y gost ddim yn cynnwys bwyd am yr alldaith. Gallwn drefnu trafnidiaeth am ddim o rai gorsafoedd trên.
 
Alldeithiau Can?io a Beicio – Cysylltwch a ni am fanylion a trafod dyddiadau
I archebu lle i gr?p, cysylltwch a ni i drafod dyddiadau.
Am fwy o wybodaeth ac i archebu cysylltwch a ni ar [email protected]