Opportunity Finder

Urdd Gobaith Cymru

URDD GOBAITH CYMRU: ALLDEITHIAU AGORED AUR 2016 Rydym yn cynnig nifer o gyfleoedd i chi gwblhau alldeithiau Y Wobr eleni.   Alldeithiau Cerdded Aur Bydd yr alldeithiau cerdded Aur yn cael eu rhedeg o unai ein Canolfan Awyr Agored yn Eryri ble byddwn yn defnyddio ardal alldaith Eryri, neu ein Canolfan breswyl yng Nghaerdydd ble byddwn yn defnyddio ardal alldaith Bannau Brycheiniog.   Dyddiadau Alldeithiau Ymarfer 29 Mawrth – 2 Ebrill, 4 – 8 Ebrill, 30 Mai – 3 Mehefin, 25 – 29 Gorffennaf, 1 – 5 Awst, 8 – 12 Awst, 15 – 19 Awst,   Dyddiadau Alldeithiau Terfynol 4 – 8 Ebrill, 30 Mai – 3 Mehefin, 25 – 29 Gorffennaf, 8 – 12 Awst, 15 – 19 Awst, 22 – 26 Awst, 29 Awst – 2 Medi   Cost £250 y pen am bob alldaith (gostyngiad 20% am archebu dwy alldaith erbyn 31 Mai 2016) Mae’r gost yn cynnwys ffioedd gwersylla, a benthyg offer personol a gr?p os oes angen. Tydi y gost ddim yn cynnwys bwyd am yr alldaith. Gallwn drefnu trafnidiaeth am ddim o rai gorsafoedd trên.   Alldeithiau Can?io a Beicio – Cysylltwch a ni am fanylion a trafod dyddiadau I archebu lle i gr?p, cysylltwch a ni i drafod dyddiadau. Am fwy o wybodaeth ac i archebu cysylltwch a ni ar  [email protected]  www.urdd.cymru/awyragored