Back

Corfforol

“Mae wedi bod yn brofiad yr wyf wedi ei fwynhau y fawr. Byddaf yn cofio hyn am weddill fy mywyd.” – Edward, deiliad Gwobr Efydd

Mae’r adran Gorfforol yn rhoi’r cyfle i chi ganolbwyntio ar eich iechyd a ffitrwydd a chael hwyl yr un modd. Ar yr amod eich bod yn dewis rhywbeth sydd angen lefel gynaliadwy o egni a gweithgaredd corfforol, mae’r posibiliadau’n ddiddiwedd.

Gwellwch eich sgiliau pêl droed, dringo creigiau neu ddawnsio neu ceisiwch chwaraeon neu weithgaredd hollol newydd. Ymunwch â thîm neu gwnewch ar eich pen eich hun. Nid oes raid i chi fod yn eithriadol o heini neu o safon fyd-eang. Gyda’r DofE, gosodwch eich heriau eich hun, gan roi 100% a gwnewch eich gorau glas..

Edrychwch ar y gweithgareddau corfforol y gallwch eu gwneud.

In order to view our website, you need to upgrade your browser. Please consider the following options.


Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer