Back

Preswyl

Os ydych yn mynd am eich Gwobr DofE Aur, mae angen i chi gwblhau adran Breswyl ychwanegol. Gallwch ddewis o ystod o weithgareddau preswyl – o roi help llaw mewn safle sydd gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn y Du neu weithio gyda phlant yn India.

Byddwch yn treulio pum niwrnod a phedair noson yn cymryd rhan mewn gweithgaredd rhanedig a gwerth chweil gyda phobl nad ydych erioed wedi eu cyfarfod. Bydd DofE preswyl yn rhoi hwb i’ch annibyniaeth ac mae’n ffordd dda o adael ôl gadarnhaol ar eich bywyd a bywydau eraill.

Edrychwch ar ein rhestr o syniadau preswyl.

Chwiliwch am gyfleoedd preswyl gyda’n Chwiliwr Cyfleoedd.

In order to view our website, you need to upgrade your browser. Please consider the following options.


Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer