Back

Sgiliau

“Rwy’n grediniol y gwnaeth fy Ngwobrau DofE fy nghynorthwyo i ennill lle mewn coleg a sicrhau fy swydd.” - Emmaline O’Toole, 19 oed, Caversham

Mae’r adran Sgiliau yn sôn am ddarganfod beth yr ydych yn wirioneddol dda ynddo. Efallai eich bod eisiau gwella ar rywbeth yr ydych yn ei wneud yn barod, fel chwarae offeryn cerdd, neu ddysgu rhywbeth am y tro cyntaf erioed, fel sut i ddylunio gwefan?

Drwy ddatblygu sgiliau ymarferol a chymdeithasol a bwydo eich buddiannau a thalentau personol, byddwch yn rhoi hwb i’ch hunan-barch a’ch CV.

Edrychwch ar ein rhestr o syniadau sgiliau.

Chwiliwch am gyfleoedd sgiliau yn ein Chwiliwr Cyfleoedd.

In order to view our website, you need to upgrade your browser. Please consider the following options.


Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer