Back

Dechreuwch eich DofE

"Mae’n anhygoel beth y gall DofE ei wneud. Gallwch gwrdd â phobl newydd a chadw mewn cysylltiad, gan wneud ffrindiau oes. Mae wedi newid fy mywyd yn fawr iawn. Nid oeddwn mewn gwirionedd wedi cyflawni dim. Rhoddodd DofE y cyfle i mi gyflawni rhywbeth a theimlo’n falch iawn ohonof fy hun."

Jay Passmore, deiliad Gwobr Aur

Unwaith yr ydych wedi canfod eich canolfan DofE agosaf, gallwch ddechrau cynllunio eich rhaglen DofE. Dewiswch o ystod o weithgareddau gwirfoddoli, corfforol, sgiliau ac alldaith a fydd yn eich paratoi ar gyfer bywyd.

Efallai eich bod eisiau cynorthwyo clwb ieuenctid lleol neu wella eich nofio? Eisiau dysgu sut i bobi neu fynd i gerdded? Datryswch beth sy’n eich cyffroi ac sy’n gwneud gwahaniaeth i chi a’r bobl o’ch cwmpas.

In order to view our website, you need to upgrade your browser. Please consider the following options.


Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer