Back

Goruchwylio a diogelwch

Mae lles a diogelwch eich plentyn yn flaenoriaeth. Dylai Cyrff Trwyddedig DofE, sy’n rhedeg rhaglenni DofE, gael polisïau a gweithdrefnau digonol mewn lle. Dylent sicrhau yr hyfforddir eu Harweinwyr a Goruchwylwyr ac Aseswyr Alldeithiau i safonau uchel. Dylai Cyrff Trwyddedig hefyd gael yswiriant. Mae DofE yn darparu yswiriant damwain personol cyfyngedig.

Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod gweithgareddau DofE yn cael eu rheoli a’u hyswirio yn iawn, a bod yr oedolion sydd ynghlwm yn gymwysedig addas ac wedi eu gwirio. Holwch eich canolfan DofE leol am fanylion. Mae Arweinwyr DofE yn sensitif i ofynion diwylliannol, crefyddol, corfforol ac eraill cyfranogwyr.

In order to view our website, you need to upgrade your browser. Please consider the following options.


Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer