Back

Gwirfoddoli

“Fy hoff ran o DofE yw gwirfoddoli. Mae wedi rhoi pwrpas i mi.” – Kyle, deiliad Gwobr Efydd ac Arian

Pwrpas gwirfoddoli yw gwneud gwahaniaeth i fywydau eraill. Efallai bod gennych chi ddiddordeb mewn anifeiliaid neu gadwraeth? Neu efallai yr hoffech weithio gyda phobl hŷn neu godi arian i achos sy’n golygu llawer i chi? O ddysgu diogelwch seiber i blant i ddechrau ymgyrch ailgylchu leol, mae adran Wirfoddoli eich DofE yn eich galluogi i roi o’ch amser i helpu eraill a newid pethau er gwell.

Byddwch yn rhoi o’ch calon i wirfoddoli drwy eich DofE. Fel Kyle, mae llawer yn gweld yr adran hon yr un fwyaf gwerthfawr a parhânt i wirfoddoli yn hir wedi cyflawni Gwobr DofE.

Dewch i gael ysbrydoliaeth drwy ein rhestr syniadau Gwirfoddoli.

Chwiliwch am gyfleoedd i wirfoddoli gyda’n Chwiliwr Cyfleoedd.

In order to view our website, you need to upgrade your browser. Please consider the following options.


Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer