Back

Ble y cynhelir DofE?

Fe gewch DofE mewn amrywiol leoedd: ysgolion, colegau a phrifysgolion; mewn cyrff ieuenctid fel y Sgowtiaid, Geidiaid a Llu Cadetiaid y Fyddin; mewn sefydliadau troseddwyr ifainc a charchardai; ac mewn busnesau ac awdurdodau lleol.

Mae angen i bob sefydliad sy’n cynnal DofE wireddu meini prawf penodol a gweithredu o dan drwydded. Gyda mwy na 12,500 o ganolfannau DofE o amgylch y DU, mae’n sicr fod un yn i chi.

Chwiliwch am eich canolfan DofE agosaf 

In order to view our website, you need to upgrade your browser. Please consider the following options.


Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer