Welsh Language Scheme Cynllun Iaith Gymraeg

Mae’n dda gan Wobr Dug Caeredin gael rhannu ei Chynllun Iaith Gymraeg diwygiedig a dderbyniwyd yn ffurfiol gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg ym mis Tachwedd 2008. Mae’r Cynllun yn amlinellu ein hymrwymiad i’r Iaith Gymraeg ac adroddir wrth Fwrdd yr Iaith Gymraeg ar gynnydd yn ôl y Cynllun bob blwyddyn.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach am yynllun neu sut mae’n cael ei weithredu cysylltwch â [email protected].

The Duke of Edinburgh’s Award is pleased to be able to share with you its revised Welsh Language Scheme which was formally accepted by The Welsh Language Board in November 2008. The Scheme outlines our commitment to the Welsh Language and progress against the Scheme will be reported to the Welsh Language Board annually.

Should you have any further questions about the Scheme or its implementation please contact [email protected].

Read the revised Scheme (2017) in English here, or here for the information in Welsh Cylchlythyr Cymraeg

Please click here for a Welsh Language IttDofE PPT.