Welsh Language Scheme / Cynllun Iaith Gymraeg

Mae’n dda gan Wobr Dug Caeredin gael rhannu ei Chynllun Iaith Gymraeg. Datblygwyd y cynllun gyda chymorth Gwasanaeth Cynllun Hybu Comisiynydd y Gymraeg, a bu’r adolygiad diweddaraf ym Medi 2019.

Mae’r Cynllun yn amlinellu ein hymrwymiad i’r iaith Gymraeg a sut mae busnes y DofE yng Nghymru yn trin yr iaith Gymraeg a’r iaith Saesneg ar y sail eu bod yn gyfartal.

Gallwch ddarllen ein Cynllun Iaith Gymraeg diwygiedig (2019) yn y Gymraeg neu’r Saesneg.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach am y cynllun neu sut mae’n cael ei weithredu cysylltwch â [email protected].

 

The Duke of Edinburgh’s Award is pleased to be able to share with you its Welsh Language Scheme. The scheme was developed with the support of the Welsh Language Commissioner’s Progress Plan Service, and most recently reviewed in September 2019.
The Scheme outlines our commitment to the Welsh Language and how Welsh and English are treated on the basis of equality in DofE’s operations in Wales.

You can read the revised Welsh Language Scheme (2019) in Welsh or English.

Should you have any further questions about the Scheme or its implementation please contact [email protected].

Opportunity Finder

This link opens an external site. All content is not affiliated with DofE. Please click proceed if you understand these risks.