Gwneud DofE

Dewiswch y pethau rydych chi wrth eich bodd yn eu gwneud neu rhowch gynnig ar rywbeth hollol newydd, helpwch eich cymuned, profwch eich terfynau, gwella'ch sgiliau, a thyfu eich hyder. Eich DofE chi ydyw, felly gwnewch hynny eich ffordd.
Rhagor o wybodaeth

Rhedeg DofE

Credwn fod pob person ifanc yn haeddu ieuenctid heb derfynau. Ein rôl ni yw grymuso pobl ifanc, ac mae ein sefydliadau partner a gwirfoddolwyr yn sylfaenol i hyn. Darganfyddwch sut y gallwch chi fod y gwahaniaeth a chofrestrwch i redeg DofE heddiw.
Rhagor o wybodaeth

Cefnogi DofE

Rydym yn credu mewn ieuenctid heb gyfyngiadau, waeth beth fo'i gefndir, diwylliant neu allu. Rydym yn credu mewn dod â chymunedau ynghyd, rhannu sgiliau a chreu cyfleoedd. Cefnogwch DofE a helpwch ni i gyrraedd hyd yn oed mwy o bobl ifanc.
Rhagor o wybodaeth
dofe_testimonial_quoteDiolch i'r DofE dechreuais ymddiried mewn pobl, dechreuais gredu y gallwn wneud pethau mewn gwirionedd. Cymerodd flynyddoedd i mi sylweddoli bod fy mhryder yn golygu fy mod yn colli cymaint o gyfleoedd. Erbyn i mi ennill fy Ngwobr Aur, roeddwn i'n caru bywyd."
Sophie
Cyflawnwr Gwobr Aur DofE
dofe_testimonial_quoteBydd gwneud y DofE yn fy helpu i gael swydd gan fy mod yn cael trafferth cael profiad gwaith. Felly mae angen cyflawniadau fel hyn arnaf i helpu i roi hwb i fy CV. Mae wedi rhoi hunanhyder i mi y gallaf gyflawni unrhyw beth yr hoffwn ei wneud."
Jeremy
Cyflawnwr Gwobr Aur DofE
dofe_testimonial_quoteTrwy fy ngwaith gwirfoddol DofE cefais y cyfle i helpu ffoaduriaid eraill, gan eu cyflwyno i ddiwylliant Prydeinig a'u helpu gyda'u Saesneg. Rydw i nawr yn astudio meddygaeth yn y brifysgol - rhywbeth rydw i'n clod am ennill fy Ngwobr."
Mohammad
Cyflawnwr Gwobr Aur DofE

Opportunity Finder

This link opens an external site. All content is not affiliated with DofE. Please click proceed if you understand these risks.