17.11.2023

Dysgu Cymraeg gyda Gwobr Dug Caeredin

Mae Gwobr Dug Caeredin (DofE) a’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol wedi lansio partneriaeth newydd i gynnig cyfleoedd i bobl ifanc ddatblygu sgiliau Cymraeg ar gyfer adran Sgil eu Gwobr DofE.

Mae’r Ganolfan wedi datblygu’r adnodd newydd yn arbennig ar gyfer cyfranogwyr DofE, ac mae ar gael am ddim i rheiny sy’n 16-25 oed. Mae’n cynnwys 13 uned sy’n cyfuno hunan-astudio ar-lein gyda thasgau ymarferol, gan gyflwyno geiriau, ymadroddion a phatrymau iaith, a themâu cerddoriaeth a diwylliant Cymru.

Dylan, un o Lysgenhadon Ifanc DofE Cymru, oedd un o’r cyntaf i ddefnyddio’r adnodd newydd, a dyma beth yw ei farn ef: “Mae’n wych cael yr adnodd newydd yma fel opsiwn adran sgiliau ar gyfer cyfranogwyr DofE. Roedd y modiwlau yn berthnasol ac yn ddiddorol, ac roeddwn i’n hoffi bod y cwrs wedi’i drefnu yn fodiwlau wythnosol o un awr yr un er mwyn cyfri tuag at adran sgil y Wobr. Dyma gyfle gwych i ddysgu ac ymarfer ychydig o Gymraeg a datblygu sgil a fydd yn ddefnyddiol yn y dyfodol.”

Ychwanegodd Steph Price, Cyfarwyddwr Gwobr Dug Caeredin yng Nghymru, “Rydyn ni’n hynod o falch o allu cynnig yr adnodd newydd yma, yn rhad ac am ddim, i’r rhai sy’n cymryd rhan yn y DofE.

“Rydyn ni’n gwbl ymroddedig i gefnogi pobl ifanc i ddatblygu sgiliau a hyder i ffynnu yn eu dyfodol, ac mae’r adnodd Dysgu Cymraeg yn ychwanegu at y cyfleoedd sydd ar gael i gyfranogwyr DofE.”

Sut i gael mynediad at yr adnodd

Dilynwch y linc yma i gofrestru ar gyfer yr adnodd ac i ddechrau dysgu Cymraeg ar gyfer adran sgiliau eich Gwobr DofE.

Opportunity Finder

This link opens an external site. All content is not affiliated with DofE. Please click proceed if you understand these risks.