Wales noticeboard / Hysbysfwrdd Cymru

The Duke of Edinburgh’s Award, First Floor, Plas y Ffynnon, Cambrian Way, Brecon, Powys, LD3 7HP.
T: 01874 623086
E: [email protected]

Celebrating Achievement / Dathlu Llwyddiant

We’re delighted to share with you our Celebrating Achievement toolkit which we’ve developed to help make your DofE celebration event one to remember!

Rydym yn falch o rannu ein pecyn cymorth Dathlu Llwyddiant newydd gyda chi, a ddatblygwyd gennym i helpu i wneud eich dathliad digwyddiad DofE yn un i’w gofio!

Meet the team / Cwrdd â’r tîm

Find the names and contact information for the members of the Wales team.

Dewch o hyd i enwau a manylion cyswllt aelodau tîm Cymru.

Wales news / Newyddion Cymru

Discover local news and updates from the Wales team.

Y newyddion diweddaraf a straeon lleol o Gymru.

Group with backpacks running towards DofE Adventure finish line
Wales events / Digwyddiadau Cymru

Click to see what events are coming up.

Cliciwch i weld pa ddigwyddiadau sydd ar y gweill.

Wales resources / Adnoddau Cymru

Resources and downloads for DofE participants and Leaders in Wales.

Adnoddau i’w lawrlwytho ar gyfer cyfranogwyr ac Arweinwyr DofE yng Nghymru.

Close up photo of a compass on a map
Wales training / Cyrsiau hyfforddi

Details of the courses that we offer are available on the Opportunity Finder.

Mae manylion y cyrsiau hyfforddi yr ydym yn cynnig ar gael ar yr Opportunity Finder.

 

Ein Cynnig Cymraeg / Our Welsh Offer

Mae’n bleser gennym rannu ein Cynnig Cymraeg a’n hymrwymiad i gynnig gwasanaethau yn y Gymraeg.

We’re delighted to share with you our Welsh Offer, and our commitment to offer services in Welsh.

DofE Cymru Youth Ambassadors / Llysgenhadon Ifanc DofE Cymru

We are on the lookout for more Youth Ambassadors to join our team in Wales

Rydym yn awyddus i ragor o Lysgenhadon Ifanc ymuno â’n tîm yng Nghymru

Wales supporters / Cefnogwyr Cymru

The work that DofE Wales does to support young people from all backgrounds would not be possible without the generous support of our partners.

Mae cefnogaeth hael ein partneriaid yn galluogi DofE Cymru i gefnogi pobl ifanc o bob cefndir.

Opportunity Finder

This link opens an external site. All content is not affiliated with DofE. Please click proceed if you understand these risks.