Wales noticeboard Hysbysfwrdd Cymru

The Duke of Edinburgh’s Award, First Floor, Plas y Ffynnon, Cambrian Way, Brecon, Powys, LD3 7HP.
T: 01874 623086
E: [email protected]

Datganiad gan Wobr Dug Caeredin:

Gyda thristwch mawr mae ein helusen, Gwobr Dug Caeredin (DofE) a’n cyfeillion ledled y byd sy’n rhan o Gymdeithas Ryngwladol Gwobr Dug Caeredin, yn cydnabod marwolaeth Ei Mawrhydi’r Frenhines.

Roedd y Frenhines yn fenyw ryfeddol a wnaeth ymroi ei bywyd i wasanaeth cyhoeddus, gan helpu i lunio a chyfoethogi bywydau cenedlaethau o bobl. Mae ei chefnogaeth frwd i’n helusen, a sylfaenwyd gan ei diweddar ?r y Tywysog Philip, wedi galluogi Gwobr Dug Caeredin i rymuso miliynau o bobl ifanc gyda’r sgiliau, yr hyder a’r hunan-gred i gyrraedd hyd at eithaf eu gallu.

Rydym yn ddiolchgar am gefnogaeth barhaus y Teulu Brenhinol, ac yn diolch yn arbennig i’w Uchelder Brenhinol, Iarll Wessex a Forfar, am barhau i arwain y Wobr ar draws y byd.

Rydym yn meddwl am y Teulu Brenhinol ar yr adeg drist hon.

Meet the team Cwrdd â’r tîm

Find the names and contact information for the members of the Wales team.
Dewch o hyd i enwau a manylion cyswllt aelodau tîm Cymru.

Group of young people around laptops and notebooks having a discussion
Wales news Newyddion Cymru

Discover local news and updates from the Wales team.
Y newyddion diweddaraf a straeon lleol o Gymru.

Leader with participant on laptop
Wales resources Adnoddau Cymru

Resources and downloads for DofE participants and Leaders in Wales.
Adnoddau i’w lawrlwytho ar gyfer cyfranogwyr ac Arweinwyr DofE yng Nghymru.

Man map reading
Wales training Cyrsiau hyfforddi

Details of the courses that we offer are available on the Opportunity Finder.
Mae manylion y cyrsiau hyfforddi yr ydym yn cynnig ar gael ar yr Opportunity Finder.

 

Girl doing DofE Skills section in radio station, sat in front of a sound mixer
Welsh Language Scheme Cynllun Iaith Gymraeg

The DofE is pleased to be able to share with you its revised Welsh Language Scheme.
Mae’n bleser gan DofE rhannu ein Cynllun Iaith Gymraeg.

Group of young people smiling sat on the grass
DofE Cymru Youth Ambassadors Llysgenhadon Ifanc DofE Cymru

We are on the lookout for more Youth Ambassadors to join our team in Wales
Rydym yn awyddus i ragor o Lysgenhadon Ifanc ymuno â’n tîm yng Nghymru

Girl on cycling expedition with additional needs
Wales supporters Cefnogwyr Cymru

The work that DofE Wales does to support young people from all backgrounds would not be possible without the generous support of our partners.
Mae cefnogaeth hael ein partneriaid yn galluogi DofE Cymru i gefnogi pobl ifanc o bob cefndir.

Teenage girl and boy talking outside
Wales events Digwyddiadau Cymru
Click to see what events are coming up. Cliciwch i weld pa ddigwyddiadau sydd ar y gweill.

Opportunity Finder

This link opens an external site. All content is not affiliated with DofE. Please click proceed if you understand these risks.