Welcome to the DofE in Wales - Croeso i DofE Cymru

Ar hyn o bryd mae dros 20,000 o bobl ifainc yn cymryd rhan yn y DofE led led Cymru trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg. Mae’r DofE yng Nghymru yn rhedeg mewn ysgolion, clybiau ieuenctid, colegau, prifysgolion ac yn y gweithle. Felly, ble bynnag yr ydych, os ydych rhwng 14 a 25 ac am wneud y gorau o fywyd beth am gymryd rhan? Y mae 56 awdurdod gweithredol yng Nghymru sydd a’r trwydded i rhedeg y DofE o fewn eu ardal, Ewch at y tudalen ‘Licensed Organisations’ am yr un sydd yn eich ardal.

At present nearly 20,000 young people are participating in the DofE throughout Wales through the medium of both Welsh and English. The DofE in Wales is run at schools, youth clubs, colleges, universities and in the workplace. So wherever you are , if you’re between 14 and 24 and want to make the most out of life why not take part? There are 56 Licensed Organisations throughout Wales licensed to run DofE programmes within their area.

 

Contact Us

The Duke of Edinburgh’s Award
First Floor
Plas y Ffynnon
Cambrian Way
Brecon
Powys LD3 7HP
tel: 01874 623086
[email protected]

Gold Associate Supporters

Gold Associate Supporters of DofE in Wales:

Gold Associate Supporters of Dofe in Wales
Gold Associate Supporters of Dofe in Wales
GE Aviation
Valero Energy Corporation
Supported by

Silver Associate Supporters

Bronze Associate Supporters

Bronze Associate Supporters of the DofE in the Wales:

 

Trusts & Foundation Supporters

 

In order to view our website, you need to upgrade your browser. Please consider the following options.


Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer